en

BMW Group presadzuje cirkulárnu ekonomiku pre udržateľnú budúcnosť automobilového priemyslu.

BMW minimalizuje odpad a maximalizuje recykláciu pri výrobe áut. Nová generácia NEUE KLASSE bude cirkulárna už od návrhu. Investujú do recyklácie a ukazujú cestu k udržateľnej budúcnosti.

BMW Group presadzuje cirkulárnu ekonomiku pre udržateľnú budúcnosť automobilového priemyslu.

2.7.2024

BMW Group predstavila svoju víziu a stratégie pre cirkulárnu ekonomiku v automobilovom priemysle. Cieľom je navrhovať a vyrábať vozidlá s maximálnou efektivitou využívania zdrojov a minimalizovať dopad na životné prostredie. Kľúčovou súčasťou tejto stratégie je využívanie recyklovaných materiálov, znižovanie odpadu a opätovné použitie komponentov na konci životnosti vozidla.

"Budúcnosť BMW Group je cirkulárna," povedal Oliver Zipse, predseda predstavenstva BMW AG. "Naším cieľom je stať sa lídrom v tomto transformatívnom prístupe a presadzovať ho v celom hodnotovom reťazci, od vývoja a výroby až po recykláciu."

Základné princípy cirkulárnej ekonomiky BMW Group:

  • Dizajn pre cirkularitu: Vozidlá sú navrhnuté tak, aby sa dali ľahko demontovať a recyklovať, s použitím minimálneho počtu materiálov a monomateriálov.

  • Zvýšené používanie sekundárnych materiálov: BMW Group sa zameriava na zvyšovanie podielu recyklovaných materiálov vo svojich vozidlách, čím sa znižuje závislosť od primárnych surovín a znižuje sa uhlíková stopa.

  • Efektívna výroba a logistika: Spoločnosť neustále optimalizuje svoje výrobné procesy a logistické reťazce s cieľom minimalizovať odpad a spotrebu energie.

  • Opätovné použitie a recyklácia: BMW Group prevádzkuje vlastné recyklačné centrum a investuje do inovatívnych riešení na recykláciu zložitých komponentov, ako sú batérie.

NEUE KLASSE: Nová generácia vozidiel s integrovanou cirkularitou

Modely NEUE KLASSE, ktoré sa začnú uvádzať na trh od roku 2025, predstavujú priekopnícky krok vpred v cirkulárnej stratégii BMW Group. Tieto vozidlá budú obsahovať viacero recyklovaných materiálov, budú navrhnuté pre jednoduchú demontáž a recykláciu a budú využívať inovatívne technológie na zníženie spotreby energie a emisií.

Kľúčové údaje o efektivite využívania zdrojov v BMW Group:

  • Recyklovanie a zhodnotenie: 99,4 %

  • Množstvo odpadu na likvidáciu na jedno vyrobené vozidlo: 2,12 kg

  • Spotreba pitnej vody na jedno vyrobené vozidlo: 1,78 m3

BMW Group ako líder v cirkulárnej ekonomike

Spoločnosť BMW Group je už dlhoročne lídrom v oblasti udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky. V roku 2021 predstavila koncept BMW i Vision Circular, ktorý demonštruje potenciál plne recyklovateľného a recyklovaného vozidla. Spoločnosť taktiež investuje do startupov a partnerstiev, ktoré podporujú inovácie v oblasti cirkulárnej ekonomiky.

"Cirkulárna ekonomika nie je len o budúcnosti, je to o prítomnosti," dodáva Zipse. "Už teraz podnikáme kroky k dosiahnutiu našej vízie a veríme, že môžeme inšpirovať a viesť cestu k udržateľnejšej budúcnosti pre celý automobilový priemysel."

Zdroj: https://www.bmwgroup.com/en/sustainability/circular-economy.html

Objavte viac

Súbory cookie na doméne bavariatt.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.