en

V PRÍPADE NÚDZE SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ NA DÔVERYHODNÉHO PARTNERA.

Manažment BMW pri poruche a nehode.

Naši odborníci sú tu pre vás nepretržite. Vychutnajte si vo svojom BMW maximálnu radosť z jazdy, bezpečnosť a komfort. S manažmentom BMW pri poruche a nehode máte istotu, že sa o vás postaráme aj v prípade núdzovej situácie. 365 dní v roku, 24 hodín denne.

Stačí sa obrátiť na mobilné služby BMW. Ak potrebujete pomoc pri poruche priamo na mieste, pošleme vám servisné vozidlo BMW ServiceMobile alebo zariadime výjazd niektorého z našich vybraných spolupracujúcich partnerov. Ak to bude nutné, vybavíme vám aj taxík alebo rezerváciu hotela.

V prípade nehody sa o vás postará náš manažment BMW pri nehode. Jeho špecialisti presne vedia čo majú robiť, aby vás čo najskôr dostali späť na cestu. Kamkoľvek vás cesty zavedú, s manažmentom BMW pri poruche a nehode nikdy nebudete sami.

ASISTENČNÁ LINKA BMW PRE NEHODY.

V prípade dopravnej nehody je asistenčná linka BMW tým prvým miestom, kam by ste mali zavolať. Poradíme vám, poskytneme potrebnú technickú pomoc a postaráme sa o všetky nutné formality: zabezpečíme odťahovaciu službu, náhradné vozidlo a kontaktujeme poisťovňu. S manažmentom BMW pri nehode vyviaznete z každej ťažkej situácie rýchlo a jednoducho. Naši odborníci sú tu pre vás úplne vždy.


Ako používať asistenčnú linku BMW pre nehody.

BMW horúca linka pre nehody je vaším prvým telefonickým kontaktom v prípade nehody. A to myslíme doslova, pretože my vám poskytneme radu a technickú pomoc a postaráme sa aj o ďalšie detaily: zavoláme políciu, dohodneme odťahovú službu, poskytneme vám náhradné vozidlo prípadne odošleme správu o nehode poisťovni. BMW Manažment v prípade nehody vám pomôže rýchlo a jednoducho urovnať aj zložité situácie. Naši odborníci sú tu pre vás nonstop.


Služby asistenčnej linky BMW pre nehody.

Jediný telefonát. Všetky odpovede. Odťahovacia služba, náhradné vozidlo alebo riešenie poistenia: ak sa ocitnete v krízovej situácii, manažment BMW pri nehode sa postará o všetky dôležité detaily.

Prehľad služieb:

  • Asistenčná linka 24 hodín denne, 365 dní v roku, bezplatná pre všetkých zákazníkov BMW. Kdekoľvek sa nachádzate.
  • zabezpečenie odťahovacej služby a náhradného vozidla (požičanie vozidla) počas opravy,

Služba nezahŕňa súvisiace náklady, napríklad na odťahovaciu službu, opravu, náhradné vozidlo a pod.


Profesionálne opravy po nehode.

Najvyššia kvalita, optimálne zachovanie hodnoty – sme vaším najbližším partnerom pre vaše BMW. S neustálym technologickým pokrokom si opravy vozidiel BMW vyžadujú čoraz sofistikovanejší prístup. Jedine váš servisný partner BMW dokáže v plnom rozsahu splniť všetky náročné požiadavky. Vysoko kvalifikovaní odborníci opravia vaše BMW tak, aby po technickej aj vizuálnej stránke bolo uvedené do pôvodného stavu a spĺňalo všetky požiadavky aktívnej aj pasívnej bezpečnosti. Presne podľa vášho očakávania sa všetky opravy vykonávajú výlučne s použitím originálnych dielov BMW, ktoré sú vyrobené s mimoriadnym dôrazom na detaily a sú dôkladne testované. A ak je niektoré diely potrebné nalakovať, používajú sa ekologické laky BMW ColorSystem.

MANAŽMENT BMW PRI PORUCHE: SLUŽBY MOBILE CARE.

BMW Mobile Care predstavujú komplexný balík služieb, ktoré vám prinášajú záruku mobility a pomoc v prípade poruchy. Pre maximálnu mobilitu – v okamihu, keď to najviac potrebujete. Nezáleží na tom, aký je deň v týždni, či je deň alebo noc, stačí, ak prostredníctvom ponuky iDrive kontaktujete mobilnú službu BMW (k dispozícii iba vo vozidlách s ovládacím displejom) alebo zavoláte na číslo V SR: 0850 211 265 Zo zahraničia: +421 2 4445 6064

Vo väčšine prípadov stačí, ak vám naši špecialisti vysvetlia pokyny cez telefón. V prípade vozidiel vybavených službami BMW TeleServices je pomoc možné poskytnúť prostredníctvom funkcií Diagnostika a Pomoc, ktoré sú súčasťou balíka BMW TeleServices.

Ak potrebujete asistenčnú pomoc na mieste, pošleme vám rýchlo a spoľahlivo servisné vozidlo BMW ServiceMobile a podľa potreby zariadime ďalšie služby: odtiahnutie vozidla, taxík či ubytovanie v hoteli. S BMW Mobile Care, našou celoeurópskou zárukou mobility, budete mať na palube všetky výhody. Rozsiahla paleta služieb poskytovaných v rámci BMW Mobile Care je pre vás samozrejme bezplatná.


Asistenčná pomoc na mieste.

Vo väčšine prípadov vám pri poruche dokážeme pomôcť telefonicky. Ak predsa len potrebujete pomoc priamo na mieste, okamžite pošleme servisné vozidlo BMW ServiceMobile alebo zabezpečíme asistenčnú službu cez niektorého z vybraných špecializovaných operátorov, pričom uhradíme náklady za túto službu (až do 100 EUR). Poznámka: asistenčná pomoc na mieste je obmedzená iba na obnovenie pojazdnosti vozidla.

Pomoc pri defekte a iných nepríjemnostiach.

Aj v prípade defektu pneumatiky vám môžeme poskytnúť spoľahlivú asistenčnú pomoc na mieste. Ak je vaše BMW vybavené pneumatikami s núdzovým dojazdom a do štyroch hodín nie sú k dispozícii náhradné pneumatiky, uhradíme vám náklady na dodatočné služby – okrem ceny samotných pneumatík. V prípade menších nepríjemností, ako sú zabuchnuté kľúče, natankovanie nesprávneho paliva alebo prázdna nádrž, vás pri odstraňovaní problému radi organizačne podporíme. V týchto prípadoch však nevzniká nárok na úhradu vzniknutých nákladov za asistenčnú pomoc na mieste alebo ďalšie služby mobility uvedené vyššie, resp. nad vymedzený rámec.

Odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisného strediska BMW

Ak nie je možné poruchu odstrániť priamo na mieste, uhradíme vám náklady na odťahovaciu službu k najbližšiemu servisnému partnerovi BMW.

Taxi služba.

Ak v prípade poruchy potrebujete pokračovať v ceste taxíkom, uhradíme vám jednu alebo viac jázd, maximálne však do sumy 80 EUR.

Ubytovanie v hoteli.

Ak ste pre poruchu nútení prenocovať, uhradíme náklady na hotel pre všetkých cestujúcich vo vozidle až do ukončenia opravy, a to až na štyri noci (maximálne 4-hviezdičkový hotel). Podmienkou je, že miesto poruchy musí byť vzdialené viac ako 50 km od vášho bydliska.

Pokračovanie v ceste náhradným vozidlom.

Uhradíme náklady na náhradné vozidlo až do ukončenia opravy: v tuzemsku maximálne na obdobie troch pracovných dní plus víkend, v zahraničí najviac na obdobie piatich pracovných dní plus víkend.

Nezabúdajte, že dostupnosť náhradných vozidiel sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo situácie. Obchodné podmienky prenájmu vozidiel môžu zahŕňať zemepisné obmedzenie ich pohybu.

Ďalšie služby na zaistenie mobility.

Okrem vyššie uvádzaných služieb pokrývame aj náklady na ďalšie služby pre vašu mobilitu až do maximálnej celkovej sumy 500 EUR v prípade každej poruchy.

Ak si to okolnosti vyžiadajú, uhradíme vám náklady na pokračovanie v ceste alebo návrat domov vlakom alebo lietadlom, až do vyššie uvedenej maximálnej sumy.

Ak vám vzniknú náklady v súvislosti s vyzdvihnutím vášho vozidla, uhradíme ich za vás až do vyššie uvedenej maximálnej sumy. V prípade potreby za vás zorganizujeme vrátenie vozidla domov. Podmienkou je, aby odhadovaná doba opravy vozidla prekročila tri pracovné dni od okamihu, kedy vaše vozidlo príde do servisu. Navyše, vzdialenosť medzi miestom poruchy a vaším bydliskom musí byť väčšia ako 100 km. Vrátenie vozidla zo zahraničia môže trvať až desať kalendárnych dní (zberná služba).*

* Poznámka k tejto službe: náklady na viaceré samostatné služby poskytnuté v rámci zaistenia vašej mobility uhrádzame len do celkovej výšky 650 EUR na jednu poruchu vozidla.

ÚHRADA NÁKLADOV.

Platí zásada, že uhradené budú len tie výdavky, ktoré boli vopred odsúhlasené mobilnou službou BMW čo do druhu a rozsahu. Vo všeobecnosti uhrádzame všetky náklady za služby BMW Mobile Care priamo za vás. Vo výnimočných prípadoch, keď potrebujete náklady uhradiť na mieste, vám ich obratom vyplatíme. Na tento účel potrebujeme originály účtovných dokladov za platby predmetných služieb (napríklad odtiahnutie vozidla), spolu s kópiou faktúry za opravu a správne vyplnený protokol o poruche.

POKRYTIE.

V prípade poruchy sa môžete spoľahnúť na služby BMW Mobile Care v nasledujúcich európskych krajinách:

Albánsko, Andora, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Španielsko (vrátane Kanárskych ostrovov), Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia.

Máte otázky ohľadom BMW Mobile Care? Môžete nám zavolať na telefónne číslo v SR: 0850 211 265 Zo zahraničia: +421 2 4445 6064

DOBA PLATNOSTI SLUŽIEB BMW V OBLASTI MOBILITY.

Prostredníctvom služieb BMW Mobile Care vám BMW ponúka celoeurópsku záruku mobility platnú maximálne 5 rokov od dátumu prvej registrácie vozidla.


Komplexné služby mobility na dva roky.

Táto ponuka prináša komplexné služby mobility v súlade s platnými podmienkami pre BMW Mobile Care na obdobie dvoch rokov, a to pre všetky nové vozidlá BMW s dátumom prvej registrácie po 1. januári 2011 (vrátane).

Predĺženie záruky mobility.

Po uplynutí 24-mesačnej záručnej doby sa môžete rozhodnúť, či pre svoje BMW chcete predĺžiť záruku mobility BMW Mobile Care. Ak ste absolvovali plánovaný servis motorového oleja v autorizovanom servise BMW, záruka mobility BMW Mobile Care sa vám automaticky predĺži na ďalších 24 mesiacov, maximálne však do ukončenia piateho roku od dátumu prvej registrácie vozidla. Dátum najbližšieho servisu motorového oleja stanovuje váš palubný počítač v závislosti od vášho štýlu jazdy. Na overenie slúži záznam v servisnej knižke vášho vozidla alebo faktúra za vykonanie servisu. Aj v prípade, že ste jeden zo servisov motorového oleja neabsolvovali v autorizovanom servise BMW, obnovenie vašej záruky mobility je možné. Ak si dohodnete najbližší servis motorového oleja opäť v autorizovanom servise BMW, záruka mobility BMW Mobile Care sa vám automaticky predĺži o ďalších 24 mesiacov, najviac však do uplynutia piatich rokov od dátumu prvej registrácie vozidla. Upozornenie: záruka mobility BMW Mobile Care sa v každom prípade končí po uplynutí piateho roku od dátumu prvej registrácie vášho vozidla.

Výnimky zo záruky mobility.

Oprávnenie na využitie služieb spadajúcich pod záruku mobility BMW Mobile Care nezaniká v prípade, ak ste absolvovali iné servisné práce a opravy – vrátane servisu motorového oleja mimo povinný rámec – v neautorizovanom servise. Nárok na služby poskytované v rámci záruky mobility BMW Mobile Care však zaniká v prípade, ak strata mobility vozidla bola spôsobená nedodržaním kontrolných a servisných intervalov predpísaných výrobcom, alebo ak kontroly, servisné práce a iné opravy v neautorizovanom servise neboli vykonané v súlade s požiadavkami výrobcu.

Objavte viac

Súbory cookie na doméne bavariatt.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.